PRAVIDLA PRO SPOLEČNÉ SOUŽITÍ V NAŠÍ TŘÍDĚ:

 

 

 

v S ÚSMĚVEM SE POZDRAVÍME A PŘIVÍTÁME

v ZA VŠE PODĚKUJEME A O VŠE POPROSÍME

v MLADŠÍMU KAMARÁDOVI POMŮŽEME

v VŠICHNI JSME KAMARÁDI A POMÁHÁME SI

v NEMLUVÍME HRUBĚ A TAKÉ SE HRUBĚ NECHOVÁME

v NEBEREME NIC, CO NÁM NEPATŘÍ, CO NENÍ NAŠE

v S HRAČKAMI ZACHÁZÍME OPATRNĚ

v HRAČKY VRACÍME VŽDY PO HŘE NA SVÉ MÍSTO

v UČÍME SE SAMOSTATNOSTI

v NENIČÍME ÚMYSLNĚ KAMARÁDOVI HRU ANI PRÁCI

v VÁŽÍME SI VŠEHO, CO DRUHÝ VYTVOŘÍ

v VE TŘÍDĚ, NA CHODBÁCH, V UMÝVÁRNĚ NEKŘIČÍME

v VE VŠECH PROSTORÁCH MATEŘSKÉ ŠKOLY NEBĚHÁME, ABYCHOM NEUBLÍŽILI SOBĚ A OSTATNÍM DĚTEM

v SPORY MEZI SEBOU NEŘEŠÍME RUKAMA, ALE SLOVEM A PŘÁTELSKOU DOHODOU

v NEUBLIŽUJEME SI

v RESPEKTUJEME JEDEN DRUHÉHO, JSME OHLEDUPLNÍ, OCHOTNÍ ROZDĚLIT SE S NÍM

v PŮJČÍME HRAČKU KAMARÁDOVI, BUDEME SE STŘÍDAT

v CHRÁNÍME SI SVÉ SOUKROMÍ A BEZPEČÍ SVÉ I DRUHÝCH

v SPOLUPRACUJEME S OSTATNÍMI

v CHOVÁME SE CITLIVĚ A OHLEDUPLNĚ K SLABŠÍMU, MÁME OHLED NA DRUHÉHO A SOUCÍTÍME S NÍM